Smluvní podmínky

 

Obchodní podmínky.

 

Dodací lhůty:

- zboží na skladě do 6 dnů

- zboží, které není na skladě je dodací lhůta 12 dnů, dodací lhůta může být prodloužena z důvodu

zpoždění dodávek dovozce (výrobce),v tom případě vás budeme informovat o předpokládaném termínů dodání,

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 12 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

-zákazník má  právo na zrušení objednávky.

-dodavatel fa.U&M parts s.r.o. prodávající má právo na zrušení objednávky 

Prodávající může zrušit objednávku, pokud se zboží přestalo u dodavatele vyrábět a dále pokud objednané zboží přišlo od dodavatele poškozené, např. zboží poškodí kurýrní služba při dodávce do naší společnosti a další objednané zboží již není u dodavatele na skladě,nebo byla zjištěna špatná kvalita zboží při expedici.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

-V případě potřeby , Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předcházející emailové domluvě rádi   vyměníme.


-Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši fakturační adresu, včetně  kopie faktury.

-Bude-li zboží v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, obratem Vám zašleme nově zboží.

 

KONTROLA  ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ ZÁKAZNÍKOVY KURÝRNÍ SLUŽBOU.

 Reklamace doručené zásilky prostřednictvím kurýrní služby.
Při dodání zboží zkontrolujte dodanou zásilku. Za poškození zboží během přepravy odpovídá přepravce. Pokud je zásilka poškozena je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. Ihned prosím kontaktujte přepravní službu.Nejpozději do dvou dnů od doručení.

V případě nedodržení postupu,reklamace poškození nemůže být uznána.

 


 


 


ZÁRUKA A REKLAMACE

-Na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě

 24 měsíců.

 

Tato záruka platí pro běžné spotřebitele,neplatí při nákupu na IČO, živnostenský list.

Při nákupu  na IČO platí tyto obchodní podmínky,

Pokud tedy podnikatel nakupuje jako podnikatel a nechá na fakturu napsat svoje IČO, nemá spotřebitelskou ochranu. 

Při nákupu na IČO je záruka  5 měsíců 

Pro běžné zákazníky je 24 měsíců.

Při nákupu na ičo při reklamací vracíme peníze do dvou měsíců od přijetí zboží.

Při nákupu na ičo nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů a vrátit zboží.-Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši  adresu  včetně kopie faktury , uvedení důvodu reklamace , vyřízení reklamace do čtrnácti dnů.

 

 


-Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět na Vaši adresu.

-Bude-li Vaše reklamace uznána, obratem Vám zašleme zboží nové nebo vrátíme kupní cenu.

-V případě, že nebude možné reklamované zboží v dohledné době vyměnit (např. že toto zboží není dlouhodobě skladem či se již nevyrábí), budeme Vás kontaktovat pro dojednání způsobu vrácení peněz.

-Náklady spojené s neoprávněnou reklamací, nese zákazník.

-Náklady na přepravné , je-li reklamace uznána, nese prodávající.

 

Pokud bude reklamace uznána , obdrží zákazník finanční prostředky do čtrnácti dnů včetně nákladů s odesláním zboží.

 

 


VRÁCENÍ ZBOŽÍ

-Veškeré zboží zakoupené můžete  vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.

Náklady spojené s odesláním zboží k nám hradí zákazník.
 
Neposílejte prosím zboží na dobírku nebude převzato.

Toto právo odst. od kupní smlouvy je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel ,tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt nakupen na ičo.

Při nákupu na ičo při reklamací vracíme peníze do dvou měsíců od přijetí zboží.

Při nákupu na ičo nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů a vrátit zboží.

 

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

při nevyzvednutí zásilky zaslané v řádném termínu dle dostupnosti produktu  formou dobírky účtujeme poštovné, balné a manipulační poplatek ,smluvní pokuta, 160,- Kč.

Pokud se  zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, budeme účtovat  úhradu vzniklých nákladů.Viz Občanský zákoník ,  dle  obchodních podmínek  smluvní pokutu ve výši 160,- Kč .Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou vymáhány právním oddělením.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Pokud vznikne spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím na ČOI, stránky na www.coi.cz. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb

 

https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

 

 

Společnost je zapojena do systému Asekol

 

 

 

Ochrana osobních dat  

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.Naše společnost nezasílá zákazníkům obchodní sdělení,

Veškeré údaje jsou po zaslání objednávky skartovány. Naše společnost nezasílá zákazníkům obchodní sdělení, newsletter . Veškeré údaje jsou po zaslání objednávky z internetovoho obchodu smazány . Vaše osobní údaje potřebujeme pouze k odeslání objednávky, jedná se o kontaktní telefon,  adresu pro odeslání zboží, email pro potvrzení objednávky. 

 

Ochrana osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Naše společnost nezasílá zákazníkům obchodní sdělení, newsletter. Veškeré údaje jsou po zaslání objednávky smazány z internetového obchodu a emailu. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze k odeslání objednávky, jedná se o kontaktní telefon,  adresu pro odeslání zboží, email pro potvrzení objednávky. 

 

Ochrana osobních údajů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 
U&M parts s.r.o.
U Zastávky 150, Horní Staré Město
Trutnov 
54102
ČR
IČ 25930184
DIČ CZ25930184

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů .

Naše společnost uchovává pouze faktury pro případnou kontrolu finančního úřadu po dobu nezbytně nutnou jak ukládá zákon,

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Naše desatero GDPR kterými se naše společnost řídí .

 

01 Mlčenlivost Citlivé a osobní údaje zákazníka či kolegy sděluji pouze oprávněné osobě a jen pokud je to opravdu nezbytné.

 

02 Minimum Pravidelně kontroluji, zda zbytečně neschraňuji data zákazníků u již vyřízených požadavků.

 

03 Pošta Dávám pozor, aby e-mail s citlivými a osobními údaji nebyl odeslán jinému příjemci než tomu, komu byl určen.

 

04 Tisk Vytištěné materiály s údaji zákazníků vždy zabezpečím tak, aby nemohly být zneužity.

 

05 Uzamknutí Když se vzdálím od počítače, zamknu ho.

 

06 Ochrana Svůj firemní notebook, tablet a telefon, který obsahuje citlivé a osobní údaje, ochráním i mimo firmu proti krádeži a zneužití.

 

07 Diskrétnost Vynášet citlivé informace o zákaznících a interních věcech mimo firmu je pro mě tabu.

 

08 Šifrování Pokud potřebuji přenést data zákazníka na USB disk, zašifruji jej.

 

09 Hesla Hesla potřebná pro přístup k počítači a dalším místům nosím v hlavě, nikdy je nemám napsaná na nástěnce, stole apod.

 

10 Předvídání Při každé manipulaci s osobními údaji se snažím předvídat a zabránit rizikům jejich úniku, ztráty či zneužití.

 

 

Naši zaměstnanci potvrzují podpisem že byli proškolení tímto desaterem a řídí se dle něj.

 

V Trutnově 25.5. 2018,

 

Zásady ochrany osobních údajů cookies.

Vašeho soukromí si vážíme. Toto je informace o způsobu zpracování, právním základu, účelu a rozsahu informací, jež o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek zpracováváme.

Správce osobních údajů: U&M parts s.r.o., IČ 25930184 se sídlem U Zastávky 150, Trutnov 54102, cz.

Údaje na Vašem zařízení

Na Vašem zařízení ukládáme cookies. Obsah souborů cookies představuje způsob, jak identifikovat konkrétního návštevníka a poskytnout mu možnost průběžné interakce s webovou stránkou, zejména umožnění vytvoření uživatelského účtu, přihlášení, nákupu. Dále můžou být využity pro technickou optimalizaci provozu platformy webových stránek, bezpečnostní funkce a technický záznam volby preference zobrazení dle Vašeho zařízení technickým provozovatelem infrastruktury. Poskytovat základní funkčnost, pečovat o provozní bezpečnost a stabilitu je naším oprávněným zájmem.

Soubory cookies mužeme využít i k dalším účelům na základě Vašeho souhlasu. S ohledem na povahu a účel využití údajů rozlišujeme tyto základní druhy:

  • Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
  • Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
  • Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Můžeme využít lokálního úložiska Vašeho prohlížeče. Toto činíme na základě Vašeho souhlasu.

Právo na přístup a jiná práva

Dle patřičných právních ustanovení máte právo:

  • na opravu chybných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů, jež o Vás zpracováváme, vyjma údajů, kde nám jejich zpracování ukládají jiné právní predpisy nebo právní zájem,
  • právo požádat o přenos osobních údajů nebo omezit jejich zpracování.

Kontakt

V případě dotazů či jiných žádostí můžete kontaktovat správce údajů, resp. pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese info@medicaleu.cz

Dále se mužete obrátit na příslušnou instituci ochrany osobních údajů.

Aktualizováno: 01.01.2022

 Zákony a předpisy:
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

jsme plátci DPH,

adresa pro vrácení zboží,

U&M parts s.r.o.

Mladobucká 297

54102 Trutnov

 

 

U&M parts s.r.o.
U Zastávky 150, Horní Staré Město
Trutnov 
54102
ČR
IČ 25930184
DIČ CZ25930184
jsme plátci DPH

 

 

Informace EET.

 Zboží které  bylo zaplaceno  přepravní společnosti PPL, nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílaný přepravní společnosti PPL na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.) 

 

 

 

 

Odstoupeni od smlouvy , reklamace, formulář. 2.odt (16906)


Formuláře pro odstoupení od smlouvy a reklamace.

 

Odstoupení od smlouvy


 

Dobrý den,


 

dne, datum nákupu ,jsem si prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách ,zakoupil následující zboží, druh zboží …............. .


 

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtěod převzetí zboží.


 

Tímto Vás žádám o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v 14denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet , nebo složenkou,


 

ču .pro vrácení finnanční částky......................


 


 


 

S pozdravem,

Datum,


 

Info, odstoupení od smlovy můžete také přiložit ke zboží a odeslat k nám na adresu, nezapomeňte přiložit kopii faktury ,jakmile zboží dorazí obratem pošleme finanční částku.Vše vyřídíme tak jak nám zákon ukládá.


 

Adresa pro zaslání,

U&M parts s.r.o.

 Ondřej Udatný

Mladobucká 297

54102 Trutnov


 

 Reklamace zboží .

 

číslo faktury,

 

datum,

 

 

důvod reklamace,

 

 

podpis,

 

datum,

 

 

Přiložte prosím kopii faktury.

Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, jak nám zákon ukládá.

 

 

Adresa pro zaslání,

U&M parts s.r.o.

 Ondřej Udatný

Mladobucká 297

54102 Trutnov